SPOLEK

admin vloženo dne 5. února 2020

TRUTNOVSKÁ ALTERNATIVNÍ SCÉNA z. s.

je spolek založený členy organizačního týmu Webrovkafestu na Klučance z důvodu rozšíření našich aktivit nevázaných výlučně k účelu výtěžku Webrovkafestu na Klučance. Budeme kromě dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin (prostřednictvím Institutu zážitkové pedagogiky na Klučance) finančně či materiálně podporovat jednotlivé děti, které mají vážné zdravotní postižení. Dále budeme organizačně podporovat a spolupracovat s podobně zaměřenými spolky a organizacemi.

Zdrojem majetku spolku jsou dary, dotace, odkazy a příspěvky od třetích osob a institucí, příjmy z vlastní činnosti a majetku spolku, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní, výtěžky z vyhlášených veřejných sbírek apod.

Vyvíjíme též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejíž účel je v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Vedlejší hospodářskou činnost vyvíjí spolek v následujících oblastech:

a) spolupráce s organizacemi, podniky a s podobně zaměřenými spolky, úzká spolupráce s humanitárními organizacemi a jinými externími subjekty,
b) mezinárodní spolupráce s organizacemi z jiných zemí, s výměnou informací, pořádání mezinárodních přehlídek a společných akcí, představování svojí činnosti, výměnné projekty, organizování zájezdů a pobytů,
c) celoroční pořádání kulturních a společenských akcí,
d) zastřešování dalších organizací a spolků se stejnou činností,
e) pravidelné každoroční pořádání celostátních i zahraničních akcí,
f) vykonávání hospodářské činnosti, možnost vybírání vstupného na kulturní, společenské a sportovní činnosti, vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů a poslání,
g) vyhledávání a spolupráce se specialisty, odborníky a organizacemi z různých oblastí se společným zájmem,
h) publicistická, vydavatelská a osvětová činnost,
i) vydávání, nákup a prodej tištěných materiálů propagujících témata související s účelem a cílem spolku a s jeho aktivitami,
j) aktualizovaná prezentace na internetu,
k) návrh, výroba, nákup a prodej dárkových, upomínkových předmětů a dalších materiálů a výrobků, spojených s činností spolku,
l) poradenská a konzultační činnost,
m) informovanost a zapojení veřejnosti do projektů spolku,
n) vytváření podmínek a podpory pro realizaci aktivit, směřujících ke zlepšení kulturního a společenského života občanů v místě pořádání akcí,
o) popularizace, zveřejňování a propagace účelu spolku a jeho činnosti,
p) organizování přednášek, besed, diskuzí, exkurzí, seminářů, vzdělávacích kurzů, konferencí, soutěží, výstav, festivalů, hudebních, divadelních vystoupení, výtvarných dílen, performací, propagačních akcí a dalších kulturních, společenských a sportovních akcí přístupných veřejnosti v tuzemsku i v zahraničí,
q) poskytování informačních služeb veřejnosti,
r) šíření vzdělanosti, kultury a poznání,
s) získávání dotací, grantů, darů a sponzorských příspěvků,
t) hájení zájmů spolku navenek i uvnitř organizace.

Činnost spolku, potažmo festival Webrovkafest na Klučance, můžete finančně podpořit prostřednictvím transparentního účtu vedeného u Fio banky. Podívat se můžete zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2201741250

Více informací najdete na stránce PODPOŘTE NÁS!

Stanovy spolku zde (PDF, 87 kB).